Toskánské zahrady a NP Cinque Terre, Itálie, 4.5.2018, Snídaně
Číslo zájezdu: 127189873

Toskánské zahrady a NP Cinque Terre

Itálie

Toskánsko, ostrov Elba,Toskánské zahrady a NP Cinque Terre

Termín:

4.5.2018 - 8.5.2018
Další termíny

Strava:

Snídaně

Typ zájezdu:

Poznávací

Délka:

5 dní

Doprava:

autobus  -0 odjezdových míst

Cena od:

 -0 %
5 990 Kč ()


TENTO TERMÍN BYL JIŽ VYPRODÁN.

Další termín vyberete zde

Anotace
Olivovníky, cypřiše, vinice, rozmanité pobřeží a dramatické vnitrozemí, skvosty všech význačných kulturních období od antiky až po současnost. Toskánsko nabízí ode všeho trochu. Během jednoho pobytu nelze poznat všechny přírodní ani kulturní památky, jsou však místa, kde se toto spojí v jedinečný zážitek – v toskánských zahradách. Pojeďme objevit krásu toskánských zahrad, oblast, která
vždy přitahovala vynikající architekty, sochaře, malíře, básníky a spisovatele, v moderní době také filmaře a fotografy.

Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček

Villa Torrigiani - Lucca - Montecatini Terme - Collodi - Villa Garzoni - zahrady Grabau a Reale – NP Cinque Terre
Program zájezdu
1. den zájezdu
Odjezd ve večerních hodinách z ČR, tranzit přes Rakousko.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do Toskánska a návštěva první manýristické vily VILA TORRIGIANI, symetricky členěná zahrada, jejíž původní plán je připisován slavnému francouzskému zahradnímu architektovi André Le Notreovi. LUCCA, historické centrum obklopené hradbami, za kterými budeme obdivovat krásné stavební památky, z nichž jedna z nejznámějších je původně římské Amfiteatrální náměstí - velkolepý dóm San Martino, kostel San Michele in Foro, rodný dům G. Pucciniho. Uvědomíme si noblesní atmosféru tohoto kdysi velmi bohatého města. Odjezd do lázeňského MONTECATINI TERME, které patří mezi proslulé evropské termální lázně, pavilon Tettuccio - vystavěn z podnětu L. Habsburského. Možnost večeře, ubytování, individuální volno.

3. den zájezdu
Městečko COLLODI, proslavené spisovatelem Carlo Collodi (vl. jménem Lorenzini), autorem příběhu o Pinocchiovi a především unikátní zahradou VILLY GARZONI, prohlídka nejkrásnější barokní italské zahrady. Ohromí nás nejen schodiště s bohatě zdobenými terasami, kterému vévodí mohutná vodní kaskáda s vodopádem a impozantní sochou Slávy, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými květinovými kompozicemi či umělé jeskyně. Dále navštívíme zahrady, které obklopují sídla šlechticů, diplomatů a bohatých obchodníků. Atmosféra zahrad GRABAU a REALE nás zaujme tajemnými zákoutími, dekorativními záhony, fontánami a sochařskými kompozicemi, které jsou typické pro italskou renesanční zahradní architekturu. Návrat do Montecatini Terme a fakult. výjezd lanovkou do historické části města - výhled na typickou krajinu Toskánska. Možnost večeře, návrat na hotel.

4. den zájezdu
Odjezd do přístavního města LA SPEZIA a poté fakult. projížďka lodí nebo vlakem podél Ligurské riviéry, zde navštívíme NP CINQUE TERRE (UNESCO). Tyto původní rybářské vesničky, které díky své zachovalé zástavbě tvořené pastelově zbarvenými domky, lemované vinohrady, olivovníky a středomořskou vegetací a úchvatnému umístění ve strmých svazích nad mořem byly zařazeny do seznamu památek UNESCO. Individuální volno, navečer odjezd do ČR.

5. den zájezdu
Návrat v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím2x snídanipobytovou taxuprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 1200 Kčkomplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Nástupní místa
04.05. - 08.05. odjezd A, B, G, L

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel***
Ikony pro web
oblíbené
Orientační ceny vstupného
Montecatini Terme: vstup do lázeň.zóny 7 €

Montecatini Terme: lanovka 7 €

Montecatini Terme: Tetuccio 6 €

Lucca: zahrady Grabau 7 €

Lucca: zahrady Reale 8 €

Lucca: dóm di San Martino 3 €

Lucca: zahrady Villy Garzoni 13 €

Lucca: věž 3,50 €

Cinque Terre: vláček 6 €

Monterosso - La Spezia vyhlídková plavba cca 25 € - 27 €
Kapesné
dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 90 €
Pořadatelem tohoto zájezdu je REDOK TRAVEL, s.r.o., IČ 25258281.
Termín je vyprodaný, objednávkový formulář není dostupný.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.

CK