Rozkvetlá italská jezera, Lago Maggiore a Lago di Como, Itálie, 10.5.2018, Snídaně
Číslo zájezdu: 127190012

Rozkvetlá italská jezera, Lago Maggiore a Lago di Como

Itálie

,

LM


Rozkvetlá italská jezera, Lago Maggiore a Lago di Como

Termín:

10.5.2018 - 13.5.2018
Další termíny

Strava:

Snídaně

Typ zájezdu:

Poznávací

Délka:

4 dny

Doprava:

autobus  -0 odjezdových míst

Cena od:

5 890 Kč  -12 %
5 190 Kč ()


TENTO TERMÍN BYL JIŽ VYPRODÁN.

Další termín vyberete zde

Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: LAGO MAGGIORE A LAGO DI COMO
Ubytování
stylový hotel*** nad jezerem Lugano, ideální místo pro strávení příjemného pobytu u italských jezer, sluneční terasa s pohádkovým výhledem na jezero.
Příjemné 2lůžk. pokoje se vším komfortem - klim., sat.TV, fén.
Anotace
Cesta do Itálie bez nočního přejezdu, ubytování v hotelu s fantastickou polohou, subtropické zahrady pod alpskými štíty, aristokratické rezidence, malebná městečka. V Itálii se nachází více než tisíc jezer, z nichž každé se vyznačuje odlišným charakterem a jedinečnou krásou. My jsme pro vás vybrali ty nejexkluzivnější. Lago Maggiore i Lago di Como mají největší koncentraci zámeckých zahrad ze všech italských jezer. Oblíbili si je celebrity i běžní turisté. George Clooney se tu rozhodl vychovávat své děti. V jarním období břehy a ostrůvky jezer hýří barvami rozkvetlých azalek, rododendronů, magnólií nebo kamélií. Navštívíme skutečné jezerní "perly", které Goethe, Remarque nebo Hemingway nadšeně vychvalovali. Ale ani jejich slova nevystihují dostatečně jejich skutečnou krásu, lemovanou zasněženými horami.

Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Lago di Como - Tremezzo - Villa Carlotta - Bellaggio - Como - Lago Maggiore - Arona - Borromejské ostrovy - Stresa

Program zájezdu
1. den zájezdu
V časných ranních hodinách odjezd z ČR přes Bavorsko a Švýcarsko do severní Itálie. Ubytování v hotelu s panoramatickým výhledem na jezero Lago di Lugano.

2. den zájezdu
Celodenní program u nejkrásnějšího jezera Evropy LAGO DI COMO, zasazeného do idylické scenérie hor pod zasněženými vrcholy Rétských Alp. Zastávka v lázeňském městečku TREMEZZO a prohlídka rezidence VILLA CARLOTTA se sochařskou expozicí, terasovitými zahradami, které se zvedají od břehu jezera, výhledy na jezero, půvaby italské zahradní architektury. Výlet lodí přes jezero Lago di Como do malebného BELLAGGIA, které vyhledávají světové celebrity a v jeho blízkosti má svou vilu George Cloony, Brad Pitt nebo rodina Versace. Místo inspirovalo i kasino v Las Vegas, safírově modré přístaviště, spousta kamenných schodišť a domy s barevnými okenicemi. Odpoledne vyhlídková plavba po jezeře, i kolem vily Oleandra, jež patří Georgi Cloonymu. V podvečer prohlídka města COMO se středověkou katedrálou a připomínkami slavných antických rodáků - Plinius starší, Plinius mladší. Možnost výjezdu lanovkou na horu BRUNATE, odkud lze podniknout procházku na vyhlídková místa na jezero Lago di Como. Večer návrat na ubytování.

3. den zájezdu
Celodenní program u jezera LAGO MAGGIORE. Zastávka v ARONĚ u gigantické sochy Karla Borromejského, světce, který pocházel z rodiny, jež nechala vystavět zámky na jezeře. Výlet lodí na BORROMEJSKÉ OSTROVY - Isola Bella, Madre a Pescatori: šlechtické rezidence, subtropické zahrady na vyhlídkových terasách, parky plné exotických stromů a rybářské vesnice. Prohlídka lázeňského městečka STRESA, které inspirovalo amerického spisovatele Hemingwaye. Procházka po promenádě. Možnost lodního výletu ke klášteru sv. Kateřiny, zavěšeného na skále, která se kolmo zvedá z jezera. Večer odjezd do ČR.

4. den zájezdu
Návrat v ranních hodinách.
Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem2x ubytování v hotelu**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím2x snídani formou bufetupobytovou taxuprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. výlety, plavby lodí, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 1600 Kč2x večeře 890 Kčkomplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
Nástupní místa
10.05. - 13.05. Odjezd A, B

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Sleva
SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%
Podnadpis
ROZKVETLÁ ITALSKÁ JEZERA
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel***
Ikony pro web
oblíbené@55+
Pořadatelem tohoto zájezdu je REDOK TRAVEL, s.r.o., IČ 25258281.
Termín je vyprodaný, objednávkový formulář není dostupný.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.

CK