Londýn a královská Anglie na jihozápad od metropole, Velká Británie, Londýn, 4.5.2018, Snídaně
Číslo zájezdu: 123930208

Londýn a královská Anglie na jihozápad od metropole

Velká Británie » Londýn

,

LM


Londýn a královská Anglie na jihozápad od metropole

Termín:

4.5.2018 - 8.5.2018
Další termíny

Strava:

Snídaně

Typ zájezdu:

Poznávací

Délka:

5 dní

Doprava:

autobus  -0 odjezdových míst

Cena od:

7 990 Kč  -6 %
7 490 Kč ()


TENTO TERMÍN BYL JIŽ VYPRODÁN.

Další termín vyberete zde

Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: LONDÝN A KRÁLOVSKÁ ANGLIE
Anotace
Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury, ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge.

Londýn – Windsor – Salisbury – Stonehenge
Program zájezdu
1. den zájezdu

V odpoledních hodinách odjezd z ČR.2. den zájezdu

Ráno trajektem/Eurotunelem přes kanál La Manche do Anglie. LONDÝN, první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster a přilehlého okolí. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards a dostaneme se na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. Následovat bude velmi živý West End, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. Nakonec projdeme ulicí Picadilly a přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce.3. den zájezdu

Ráno se vydáme do městečka WINDSOR. Projdeme viktoriánským nádražím, plným obchůdků a restaurací, zastavíme se u místní radnice, díla slavného Ch. Wrena, abychom došli k přepychovému Windsorskému zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY, které ztělesňuje mnohé ze staré dobré Anglie. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Anglii. Přejdeme ke STONEHENGE (UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě. To, zda byl dějištěm obřadů, se můžeme pouze domnívat, ale jisté je, že prstencové uspořádání kamenů souvisí se sluncem a měnícími se ročními obdobími a že jeho stavitelé ovládali aritmetiku a astronomii.4. den zájezdu

Druhá část prohlídky LONDÝNA. Návštěva pevnosti Tower (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů. Následně přejdeme Temži přes most Tower Bridge, jenž se právem stal jedním ze symbolů Londýna a projdeme se po levobřežní čtvrti Southwark. Most Millenium Bridge nás dovede k barokní Katedrále sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old Royal Naval College se dostaneme až do zdejšího slavného parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným panoramatickým výhledem na Londýn.5. den zájezdu

Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busempřejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím2x snídaniprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupnéMHDfakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 2000 KčStonehenge (povinná rezervace 10 dnů před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let 450 Kč)komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Nástupní místa
04.05. - 08.05. odjezd A, B + Plzeň

12.09. - 16.09. odjezd A, B + Plzeň

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Sleva

SLEVA 55+ ze základní ceny - 3%

Podnadpis
NA JIHOZÁPAD OD METROPOLE
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel
Ikony pro web
55+
Orientační ceny vstupného
Windsor: 17,75 GBP

Londýn: Katedrála Sv. Pavla 16,00 GBP

Westminster Abbey 18 GBP

Londýn:Tower + korunovační klenoty 21,45 GBP

Londýn: London Eye 19,20 GBP

Londýn: National Gallery zdarma

Londýn: British Museum zdarma

Loď Greenwich cca 6 GBP

Metro zóna 1-4 4,5 GBP(využijeme několikrát za pobyt)

Stourhead Gardens 7,90 GBP

Woodstock: Blenheim palace a zahrady 23 GBP

Woodstock: Blenheim zahrady 13,80 GBP

Wells: katedrála 6 GBP
Kapesné
dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 135 GBP
Pořadatelem tohoto zájezdu je REDOK TRAVEL, s.r.o., IČ 25258281.
Termín je vyprodaný, objednávkový formulář není dostupný.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.

CK