Florencie - Řím - Tivoli, poklady Itálie a UNESCO, Itálie, 9.5.2018, Snídaně
Číslo zájezdu: 124421107

Florencie - Řím - Tivoli, poklady Itálie a UNESCO

Itálie

Florencie,Florencie - Řím - Tivoli, poklady Itálie a UNESCO

Termín:

9.5.2018 - 13.5.2018
Další termíny

Strava:

Snídaně

Typ zájezdu:

Poznávací

Délka:

5 dní

Doprava:

autobus  -0 odjezdových míst

Cena od:

 -0 %
5 990 Kč ()


TENTO TERMÍN BYL JIŽ VYPRODÁN.

Další termín vyberete zde

Označení ubytovací kapacity dle pořadatele: FLORENCIE - ŘÍM - TIVOLI
Anotace
Navštívíme jedinečný Řím, kolébku západoevropské civilizace a křesťanství, s bohatstvím uměleckých děl a architektonických památek. Slavné zahrady a vily Tivoli, kam se již po celá tisíciletí uchyluje před žárem léta římská společenská smetánka a podmanivou Florenci, která je jedním obrovským a úchvatným památníkem renesance a byly to právě obrazy a sochy, Botticelliho Zrození Venuše, Michelangelův velkolepý David a další, jež učinily z města jedno z předních center umění na světě.
Program zájezdu
1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.

2. den zájezdu

Ráno příjezd do FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo s nepřehlednutelným Dómem, Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. Odjezd na ubytování.

3. den zájezdu
Slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Návštěva extravagantního paláce Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Příjezd do „věčného města“ ŘÍM (UNESCO), málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pamětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, Koloseum – symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Španělské schody, večerní atmosféra uliček.

4. den zájezdu
VATIKÁN (UNESCO) hlava katolické církve, náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky ŘÍMA, Piazza del Popolo s barokními kostely, Piazza Navona, nejkrásnější barokní náměstí s velkolepými fontánami. Večer odjezd do ČR.

5. den zájezdu
Návrat do republiky v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím2x snídaniprůvodce
Cena nezahrnuje
vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
1lůžk. pokoj 1200 Kč2x večeře 500 Kčrezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč)komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
Nástupní místa
09.05. - 13.05. odjezd A, B, L

26.09. - 30.09. odjezd A, B, L

Přehled nástupních míst najdete ZDE
Podnadpis
POKLADY ITÁLIE A UNESCO
Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...)
hotel
Ikony pro web
oblíbené
Orientační ceny vstupného
Řím: Kopule sv. Petra (s výtahem) 7 €

Řím: Kopule sv. Petra (bez výtahu) 5 €

Řím: Villa d´Este 10 €

Řím: Hadriánova vila 10 €

Řím: metro 1,50 € / 1 jízda

Florencie: Piazza del Duomo (Dóm) 8 €

Florencie: Giottova kampanila 6 €

Florencie: Palazzo Vecchio 10 €

Florencie: Kaple Medicejských 8 €

Florencie: Dóm St. Croce 5 €
Santa Maria Novella kostel - 7,50 €
San Lorenzo kostel 8 €
Santa Croce 8 €
Accademia 8 €
Ufizzi 8 €
Palazzo Piti 8,50 €
zahrady Boboli 7 €
Společný vstup: Babtisterium, Kopule, Zvonice Giotto 18 €/osoba
Vatikánská muzea 17 €/os. + rezervační poplatek
Colloseum + Forum Romanum + Palatin 12 € + rezervační poplatek
Kapitolská muzea 15 €/os.
Andělský hrad 14 €/os.
Kapesné
dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 100 €
Pořadatelem tohoto zájezdu je REDOK TRAVEL, s.r.o., IČ 25258281.
Termín je vyprodaný, objednávkový formulář není dostupný.

GPS souřadnice nejsou dostupné.

Žádné recenze pro tento hotel.

CK